Как работим

Нашите основни ценности са почтеност, обективност, поверителност. Работим с отговорност, уважение и дължима грижа към клиента в съответствие с Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители